Ние сме готови да ви предложим пълен спектър от услуги
по създаванато на интернет проект с различна сложност,
техническата му поддръжка и комплексното предвижване
в търсещите системи и социалните медии!Интернет Бизнес Studio - Вашия бизнес партньор в интернет!

В наши дни информационната мрежа Интернет предоставя безграничен простор за бизнеса във всяко направление. Именно Интернет може да обезпечи бързо разпространение на информацията за Вашият бизнес , стока или услуга също така дава възможност да получите значителен приток на потенциални клиенти при сравнително ниски разходи. Много по-лесно е да се постигнат положителни резултати при наличие на надежден партньор , който вече има успешен опит в бизнеса от такъв тип и може да сподели опита си и да помогне със съвет.

Интернет Бизнес Студия в продължение на години подпомагат своите многочислени партньори за успешното развитие на техният бизнес и в заемането на нови хоризонти. Услугите на нашите студия се използват не само от частни лица , но и от големите корпорации и държавни институции.

Отбора от висококвалифицирани специалисти не само ще Ви помогне във формирането на идеи за новият интернет –проект , но и ще обезпечи и неговата техническа реализация. Ние ще предоставим уникален дизайн за всякакъв интернет ресурс , който веднага ще предразположи посетителите към Вас и ще предизвика желание да се връщат отново и отново.Вие гарантирано ще получите всестранна помощ не само за регистрирането на домейн името на вашият сайт , но също така и в запълването му с уникално съдържание (контент) и постоянна 24.часова техническа поддръжка.Всеки ваш проект , без изключение , ще бъде изведен на първи позиции в резултатите от различните системи за търсене „търсачки” , което ще ви даде чувствителен приток на потенциални клиенти.

Нашето студио е готово да предложи изгодни условия за сътрудничество ,както с частни лица така и с фирми специализиращи се в някое конкретно направление и имат желание да разширят сферата на своят бизнес..

Сътрудничеството с нашето студио гарантирано ще Ви обезпечи стабилни доходи в течение на целият период на работа с Вашия клиент.Размера на получаваният доход ще зависи изцяло от схемата по която Вие ще изберете за работа с нас.

 • 1. Доход в размер от 10 % от сумата по сключеният договор Вие получавате в случай , че предадете клиента си да бъде обслужван от наш служител. Такава схема на сътрудничество е удобна за тези , които нямат възможност да водят преговори и да съгласуват всички необходими моменти и нюанси , а също и консултирането на клиентите по специфични въпроси.Вие просто предавате клиента на наше обслужване и стабилно всеки месец си получавате възнаграждението в пълен размер.
 • 2. Ако вие търсите увеличаване на доходите, то вие самостоятелно сключвате договор с клиента си и вече от собственно име извършвате необходимите работи.Специалистите от нашето студио ще контактуват само с вас и ще изпълняват за вас всички необходими работи.В този случай , вие сами ще определяте ценовата си политика към клиента си. Тази схема на сътрудничество ще ви позволи да получите 20% отстъпка от цените на нашите услуги.

В случай , че предадете клиента си на обслужване от нас за извършване на определена работа , то тя ще бъде изпълнена бързо и качествено.Всяка задача ще бъде изпълнена строго в предварително уговорените срокове , като така ние ще ви избавим от риска да бъде подведен клиента за срока на изпълнение , за неизпълнение на задачата или за некачествено изпълнение на поставените задачи. Консултациите предоставени от специалистите в нашето студио се отличават с оперативност, а съветите им носят практическа ефективност.Ние с неподправено желание бихме оказали помощ на всеки наш партньор.

Измененията в мрежата на Интернет днес са най-стремителни. Ежедневно , ако ли не ежеминутно изменение , усъвършенстване на абсолютно всички направления: информационните технологии – средствата и начините за предаване на информация, средствата за разработка – езиците за програмиране , допълнителни средства за тестване , анализ , предвижване в първи позиции, визуални оформления и множество други сфери.

Само когато сме в крак с времето – ежедневно следейки всички изменения , знаейки всички разработки и иновации в информационното пространство може гарантирано да се удовлетворят потребностите на клиентите и да се обезпечи максимално желаният резултат.

Всички сътрудници на Интернет Бизнес Студио отделят максимално внимание, системно усъвършенстват своите навици ( всеки в своето направление) и подобряват своето майсторство. Благодарение на упоритото самоусъвършенстване на всеки наш сътрудник ,във вашият проект ще бъдат използвани най-съвременните технологии. Във всеки проект ние използваме само положителният и ефективен опит за постигане на поставените цели , а също така отчитаме и недопускаме възможните грешки.

Работоспособността на всеки сайт и на всеки информационен ресурс зависи от техническите специалисти , от нивото на техните знания. Именно специалистите обезпечават точната реализация на идеите и обезпечават постоянната им достъпност до всички ползватели. Скоростта на реакцията и решението на възникналия проблем в работата на ресурса са също важни акценти от който зависи авторитетността на сайта сред ползвателите.

Програмистите на вашият бъдещ партньор – Интернет Бизнес Студио до съвършенство знаят различните езици за програмиране , имат голям опит при работа с бази данни и други. Общото количество знания им позволява да изпълняват задачи на границата на възможното , използвайки най-неочакваните технически решения , като в същото време максимално се оптимизира работата на проекта.Нашите технически специалисти с лекота се захващат както в създаването на домашни страници , така и създаване на корпоративен портал. Повишаването на сложността на поставената задача обединява съществуващите ресурси за постигане на целта.Сайтовете създадени от нашите специалисти , се отличават със своята опростеност и изящно изпълнение. Написаният програмен код ще бъде максимално прозрачен и лек за възприемане.

Разработените от нашите специалисти сайтове се предоставят със система за управление , което ви позволява в бъдеще максимално просто и удобно да изменяте и допълвате информацията на сайта.На вашият информационен ресурс може да бъде инсталирана както система за управление наша собствена разработка , така и всяка друга.

Цялото управление се осъществява чрез система за администриране , която е с удобен и разбираем интерфейс и дава възможност за достъп до всички раздели и елементи на сайта. Нашата система за управление на сайта е преминала многократни тестове на сайтове с различно направление и включва в себе си необходимите доработки изхождайки от нашият дългогодишен опит.

In time of opening any site, first, what makes attention of user – its design of site. Time, which user will spend on your site, depends on design and arrangement of the site.

All designers of Internet Business Studio is creative people. They have talent and delicate art taste, which make them create real masterpieces in information world.

Design of our studio is more refined, have ideal combination of paints and emphasis of attention of users on main elements of site.

Our designers always knowing all about new innovations in design.

Creative perception of world of our designers, how deep is their talent and fresh their ideas, make they create original layout of your site, with all your requirements and wishes, they will issue it individual and being remembered style which will allocate you from all the Internet projects.

We consider psychology of potential visitors at creation of design of sites and it does sites by favorites in search and use.

We ready to make full design for you and also can develop logotype of your company or effective advertising production!

Всеки сайт в интернет носи информация за своите посетители.Популярността и уважението към ресурса пряко зависи от полезността и актуалността от предоставената на него информация (контена). Именно от него зависи ще остане ли в паметта на неговите посетители информация и самият сайт или те ще забравят за неговото съществуване след няколко минути.

Информационна полезност на сайта – това не е само текста на неговите страници , но също така и изображенията , тематичната насоченост на препратките , елементите на мултимедията и други.

Ниво на професионализъм на съдържанието – мениджърите в нашето студио не отстъпват на нивото на професионалните журналисти .На техните рамене лежи отговорността за популярността на сайта сред целевата аудитория и за индексирането на сайта в търсачките. Техният опит в съставянето на целеустременото съдържание за сайтове с различна тематична насоченост ще ви обезпечи ,не само актуална информация която ще е разположена на сайта ви , но и гарантира уникалност- а това е много важна характеристика в света на Интернет.

При разработката на текстовия контент и неговото поместване на сайта , сътрудниците ни могат да използват материали , които ще се предоставят от клиента или самостоятелно ще бъдат написани текстовете предварително съгласувани като съдържание и обем.

Сайтовете в интернет имат свои собствени уникални имена , по които ползвателите ги намират. Именно името на сайта се казва домейн, избора на на име на домейн трябва да бъде творчески и с максимална отговорност.

Правилния, осмислен домейн се оказва залог за успеха на сайта и затова , че той отразява същността на сайта и съдържа ключови думи, които са характерни точно за този сайт. Ключовите словосъчетания в името на сайта ще са по-разбираеми за ползвателите и ще предоставят по-голяма тежест на сайта в очите на търсачките , което е необходимо за неговото предвижване на предни позиции.Стабилността на работата на сайта стимулира не само довереито към него , но и ръста на уважението на посетителите към него.

Сътрудниците на Интернет Бизнес Студио водят системен анализ ва използването на различни имена на сайтове и техният жизнен път , което оказва положително влияние върху избора на име на вашия бъдещ сайт.Ние сме готови не само да ви посъветваме , но и да окажем помощ при избора , проверката и регистрацията на домейни.

Услугите при хостинга могат да се сравнят с обикновенно пазаруване в магазин. Сайта в мрежата , както и магазина се посещават от хора , които просто са влезнали да разгледат,някои търсят стока или услуга , а някой е решил да наеме място за своят бизенс , но важното е едно , че притока на хора е възможен само когато всичко работи точно и безпроблемно.Сайта е като магазина , ще бъде известен и популярен когато работи стабилно и постоянно , например всички ние когато се натъкваме често на едно и също място с надпис ”ЗАТВОРЕНО” „РЕМОНТ” „РЕВИЗИЯ” и други постепенно забравяме за този магазин и предпочитаме друг подобен.Стабилността на работата на сайта и неговата постоянна достъпност за всички ползватели се обезпечава от сървъри , на които се съхранява цялата информация за сайта.

Предоставяните от нас услуги по предоставяне на висококачествен хостинг са гаранция за стабилността на работа на информационните ресурси , максимална защита на информацията за сметка на ежедневното създаване на копия на цялата информация и мълниеностното решаване на всички технически въпроси.

Сътрудничейки с Интернет Бизнес Студио , вие се освобождавате от необходимостта по поддържането на своят ресурс в работоспособно състояние и неговото обслужване.

Специалистите от нашето студио професионално ще сформират списък на „търсено от купувачите” ще обезпечат излаз на вашият сайт не само на първите страници на търсачките , но и сайта ще остане на това си място за дълго време.

Извеждането на сайта на първите позиции – това е само част от задачите , които се изпълняват за привличане вниманието на потенциалните посетители във вашата фирма.Всяка стока или услуга е предназначена за определена целева аудитория , която се определя по един или няколко признака. За получаването на по пълен поток от потенциални клиенти е необходимо да се проведат действия по предвижването но сайта в различни социални медии и да се съхрани определена аудитория дори при повишени разходи , също и наличие на реклами от естествен тип.

Извършвайки пълният комплекс от действия описани по-горе , вие получавате:

 • 1 Нараства ръстта на продажбите
 • 2.Увеличение на на числеността на посетителите , бързо разпространение на информацията за вас , вашият бизнес и значително увеличение на купувачите.
 • 3. Значително повишение на популярността на вашият информационен ресурс

Всички тези фактори ще бъдат значителни фактори при борбата с конкурентите и важна крачка по пътя на повишаване авторитетността на вашата марка.

Поддержка любого информационного ресурса силами Интернет Бизнес Студии – это гарантия стабильности сегодня и уверенности в завтрашнем дне.

Всеки сайт , портал или информационен ресурс трябва да бъде на върха , за да носи желаният ефект , допълнителна печалба или постоянни посетители.За тази цел е необходимо системно да се извършват определени действия.

Сътрудниците в нашето студио са готови на високо професионално ниво да извършват всички необходими действия и постоянно да поддържат вашият сайт в ” пълна готовност”.Всички действия са насочени към безпроблемна работа на сайта от техническа гледна точка , , но това е едната страна на медала,към поддръжката на сайта се отнася и поместването на него качествен и уникален контент , което означава постоянно обновяема информация. Също може да бъде осъществена поддръжка на графичното оформление на актуално и съвременно ниво , обновяване , резервно копиране на информацията и много други действия , които зависят от вашето желание.Вие ще получите всеобхватна помощ , както в разработката на нови страници и раздели към съществуващият сайт , така и в системната актуализация на вече съществуващите страници с редактиране на материалите.

Поддръжката на информационния ресурс извършвана от Интернет Бизнес Студио – това е гаранция за стабилността днес и увереност в бъдещето.

Всеки от нас преди да си направи изводи за своята дейност извършва дори и не твърде задълбочен анализ.Преди да се започне работа по подобряване, усъвършенстване на каквото и да е ние събираме необходимата ни информация, анализираме я и чак тогава заключаваме кое е добро и кое не.

Предоставяните от нас услуги по уеб анализ , ще ви позволят да разполагате с актуална и максимално подробна информация за посетителите на сайта и разглеждането му:

 • Количеството заредени страници и преходите между тях
 • Ключови фрази ,чрез които са стигнали до вашият сайт
 • Географията на вашите посетители, времето което са прекарали на сайта , а също и постоянни или случайни са посетителите

Основни направления в уеб анализа са:

 • Комплексен анализ на посещаемостта на вашият интернет проект
 • Анализ на това колко е удобен за използване вашият сайт usability сайта
 • Анализ на поведението на посетителите на вашият ресурс
 • Сравнителен анализ с конкурентни сайтове

Вие получавате максимално изчерпателна информация за това колко е ефективен трафика на вашият сайт от търсачките , колко ефективно се провежда кампанията по контекстна или медиина реклама. Извършва се анализ за целевите страници , всичките му посетители, тяхното поведение на сайта и анализ на тези зони от сайта , които привличат най-голям интерес.

Забелязали ли сте някои интернет проекти достигат до голяма популярност и достигат до колосална известност , други губят завоюваната си популярност сред посетителите , а за трети никой не е и чувал че съществуват.

Много от ползвателите на интернет могат да си зададат въпроса за причините водещи до тази или онази ситуаци.За да се избегнат критични ситуации или да се възстановят изгубените позиции ние препоръчваме да се извършва системен уеб одит. Само резултатитите от него ще дадат изчерпателни отговори на въпроса за причините поради които е загубена популярността на информационният ресурс, причините за нестабилността на сайта , също ще даде информация за количеството посетители , престоят им на сайта , причините за напускането на сайта и други.

Специалистите от Интернет Бизнес Студио ще ви помогнат да получите отговори на тези въпроси и на много други , които възникват. Нашите сътрудници имат богат опит в предвижването на предни позиции на различни по тематика сайтове, а също и в процесите на увеличаване на посещаемостта на сайта от потенциални клиенти и като следствие от това конвертирането им в реални купувачи.

Интернет Бизнес Студио не само ще извърши комплексен всестранен анализ на Вашия сайт , ще събере пълна статистика за посещаемостта на всяка една от неговите страници, ще определи всички слаби места и моменти , които възпрепятстват ефективната работа на ресурса , но и ще даде практически препоръки за отстраняването им и бъдещото развитие на сайта.Получените резултати се оформят във вид на максимално удобен и разбираем отчет , а изпълнението на нашите препоръки ви гарантира превръщането на сайта в надежден и постоянен помощник.


Както и в нормалния живот , така и в мрежата за всяка стока или услуга се изисква правилна рекламна кампания , с помоща на която ползвателите ще разберат за появата на тази стока или услуга.

В нашето студио вие може да поръчате провеждането на такава кампания за всеки вид стока или услуга.

Също предлагаме и услуги по публикуването на контекстна реклама за вас и вашият продукт.

Контекстната реклама е всъщност платени текстови обяви , които се появяват като резултат от търсенето при търсачките при въведена определена дума или фраза. Провеждането на рекламна кампания с използването на контекстни обяви ние използваме GoogleAdwords и Яндекс.Директ. Рекламата с използването на тези системи привлича именно купувачи , тъй като обявата ще бъде видяна този от този човек , който се интересува от рекламирания спектър от услуги или стоки и и обявата не се показва на ползватели , които не се интересуват от стоката или услугата.Бюджета на рекламната кампания се формира на база на фактическите посещения на вашите обяви.

При провеждане на дадения вид рекламна кампания ние предварително проучваме бизнеса и конкретната област , извършваме анализ и избор на източници на посещения , определяме преимуществото на конкретната стока или услуга, създаваме максимално ефективна и прозрачна структура на провежданата рекламна кампания. Анализирайки продуктите , ние точно определяме не само целевата група , но също и откъде се очакват да се разглеждат обявите и даже определяме и най-ефективния часови пояс за транслации на обявите.При стартирането на кампанията нашите специалисти системно проследяват неината ефективност , внасяйки необходимите корекции във всичките и съставни части.

Нашата фирма има голям опит в сферата на Интернет услугите и предоставя на своите клиенти и партньори пълния спектър дейности свързани с разработката на сайта.

Вие имате нужда от сайт, но не знаете откъде да започнете? Какъв дизайн ще подхожда на вашата сфера на дейност? Как да го направим удобен и функционален? Какво име да изберем за домейн? Къде да поместим сайта? Как да направим така , че милиони хора да го забележат?

За решаването на всички тези въпроси ще ви помогнат нашите специалисти.Ние ще създадем сайт според вашите желания , ще го напълним с информация , ще подберем коректно домейн име, ще го поместим на нашият хост сървър , и ще го изведем в лидерски позиции в търсачките.

Това не е всичко ! След създаването на сайта ние ще ви окажем техническа и административна поддръжка и ще отговорим на всички ваши въпроси. Ще изготвим анализ и одит на сайта , ще привлечем допълнителен поток от ползватели с помоща на социалните мрежи. В сферата на нашите услуги също влиза и възможността за създаване на мобилна версия на вашия сайт и разработки на приложения за мобилни устройства.

Обръщайте се към нас , ние ще се радваме да ви помогнем!

В нашето съвремие мобилният телефон и другите мобилни устройства заемат твърде важно място в живота ни. Моделите на тези устройства се усъвършенстват всеки ден и предоставят на своите собственици голям набор от възможности и функции.Една от тези възможности е сърфирането из Интернет чрез такова устройство.Това доведе до постоянно растящ растеж в търсенето на такива устройства , мобилни приложения , а също и необходимостта от създаване на сайтове и приложения специално за тях.

Нашето студио предлага услуги по създаване на специално адаптирани сайтове за всеки вид мобилни устройства , удобни за разглеждане на техните екрани и с навигация адаптирана под сензорния екран и клавиатурите на смартфоните. Ние ще ви помогнем не само с идеи и основна концепция , но и с техническото задание. Нашите специалисти ще обезпечат обновяване на създадените приложения , тяхната адаптация към различните мобилни устройства с отчитане особеностите на всяка операционна система.Създадените от нашите специалисти ресурси , приложения и промо решения за мобилни устройства се характеризират със стабилна работа и постоянно усъвършенстване в зависимост от новите версии на операционните системи.

АДРЕС: Украйна, г. Днепропетровск, ул. Фурманова, 3
ТЕЛЕФОН: +38(056) 713 56 74, МОБ.: +38(098) 430 90 43, +38(050) 077 02 50
SKYPE: ib-studio, ICQ: 479073087, MAIL: manager@ib-studio.com
РАБОТНО ВРЕМЕ: от 10:00 до последния клиентАДРЕС: Варна 9000, ул. Халил Ефенди, 4
ТЕЛЕФОН: (052) 600 301, (052)600 106, МОБ.: 0888 273 424
SKYPE: borkochalgadjian, MAIL: bg@ib-studio.com
РАБОТНО ВРЕМЕ: от 10:00 до последния клиентE-mail изпратен успешно
Просмотреть улица Халил Ефенди 4 на карте большего размера
Ние сме в социалните мрежи: